NLP is een methode waarbij men door middel van training en coaching zijn of haar persoonlijkheid probeert te verbeteren. De methode is in de jaren ’70 komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten en heeft ondertussen ook in Nederland vele duizenden mensen uit verschillende branches en posities weten te bereiken. Waarvan Emile Ratelband de meest prominente is. Het geheim achter de bruisende persoonlijkheid van Ratelband schuilt voor een deel in NLP.

 

In dit artikel wordt NLP nader toegelicht en beschreven om u een beter inzicht te geven in de oorsprong, werking en mogelijkheden van NLP. Het geeft een goed beeld hoe Emilie Ratelband beïnvloed is door NLP en geworden is tot de persoon die hij is vandaag de dag.

 

Over Emile Ratelband wordt veel gezegd en geschreven, maar zijn ongeremde positivisme valt niet te ontkennen. En deze eigenschap wordt doorgaans door veel mensen als erg prettig ervaren. Benieuwd hoe NLP u een positiever beeld van de wereld om u heen kan geven? Lees dan vooral verder!

 

 

Wat is neurolinguïstisch programmeren?

NLP heeft voor een groot deel te maken met je identiteit als individu. Ieder mens heeft een eigen identiteit. Deze identiteit bepaalt wie wij zijn, hoe we ons gedragen, hoe we tegen bepaalde zaken aankijken en erover denken. Deze identiteit verandert voortdurend door het ervaringen die we opdoen als gevolg van waarnemingen via onze zintuigen. Deze zintuigen: luisteren, proeven, ruiken, horen, kijken en voelen. De manier waarop wij deze waarnemingen ervaren wordt bepaald door de gevoelens, gedachten en ideeën die we daar bij hebben.

 

 

Werking van neurolinguïstisch programmeren

NLP is een methode waarbij getracht wordt deze ervaringen op een andere manier te beleven. Aan de hand van het analyseren van de beleving van mensen die succesvoller zijn gebleken dan anderen tracht men om de succesbepalende vermogens van deze mensen te bepalen. En deze te vertalen naar overdraagbare technieken waarmee andere mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Het resultaat daarvan is dat we anders tegen zaken gaan aankijken. Anders communiceren, anders beleven, anders voelen en anders gedragen. En zodoende hun beeld van de wereld om hun heen te veranderen. De methodiek van NLP is gebasseerd op een wisselwerking tussen 3 elementen:

 

1. Subjectieve ervaringen onderzoeken: Het eerste element is het vermogen van mensen om subjectieve ervaringen te onderzoeken. En hier structuur en verbanden in te herkennen. Met deze subjectieve ervaringen wordt de eerder genoemde beleving van een gebeurtenis in de wereld om ons heen bedoeld.

 

2. Vermogen om te modelleren: het ‘modelling of excellence’, zoals de grondleggers Richard Bandler en John Grinder het noemen, is het proces waarbij men middels een set van startegieën in staat is om de vermogens van succesvolle mensen in kaart te brengen en middels psychologische verandertechnieken overdraagbaar te maken.

 

3. Communiceren: Het vermogen van de therapeut of leraar om een relatie en emotionele betrokkenheid met een cliënt bij NLP op te bouwen. En op deze manier op een heldere manier onderling te kunnen communiceren en de NLP therapie tot een succes te maken.

 

 

Maar, werkt het écht?

NLP krijgt van wetenschappers vaak het verwijt dat de methodiek die NLP gebruikt behoorlijk verschilt van wetenschappelijke neurolinguïstiek. Dit klopt zonder meer. Echter, heeft NLP nooit gepretendeerd zich met neurolinguïstiek bezig te houden in wetenschappelijke zin.

 

Wat NLP wel doet is zich bezighouden met oplossingen in plaats van problemen. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 40 aanbieders van NLP therapieën en wordt het toegepast door veel verschillende beroepsgroepen zoals psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. Deze professionals zetten de strategieën, technieken en hulpmiddelen van NLP in Nederland al sinds de jaren ’80 succesvol in om mensen op korte termijn te laten zien hoe het beste te zien in zichzelf en anderen.

 

Dit zorgt ervoor dat de cliënt beter in staat is om een goede, vertrouwensvolle relatie op te bouwen, het innerlijk potentieel beter weet te benutten, beter inzicht krijgt in andere mensen en door ontwikkelen van deze vaardigheden duidelijker, rustiger en daadkrachtiger doelen te bereiken.

 

De cliënt moet echter wel open staan voor deze methodiek. Of het ook werkt voor u? En u er net zo positief en bruisend van kunt worden als Emile Ratelband? Er is maar één manier om daar achter te komen. Neem contact met op met UNLP. Zij staan voor de uitdaging open!